Firemnou reklamou, alebo objednávkou eventov a teambuildingových akcií

Úvod  /  Požičaná planéta  /  Firmy

Firmy môžu realizáciu projektu „Požičaná planéta“ podporiť objednávkou reklamy v titulkoch filmov, na obale DVD, alebo reklamných materiáloch k filmom.
Reklamní partneri majú možnosť získať účasť hlavného kameramana a režiséra filmu na eventoch a teambuildingových akciách formou:
- autorské besedy ku knihe „Cesty za tichom“
- premietanie filmov
- ukážky potápania
- ponory na skúšku pre zamestnancov a obchodných partnerov
- workshopy na lodiach s doplnkovým programom potápanie
Firemní klienti, môžu na realizáciu projektu „Požičaná planéta“ prispieť tiež objednávkou hore uvedených služieb. V takom prípade bude celý výnos z akcie, okrem priamych nákladov (dopravné a pod.) použitý na realizáciu projektu.
Záujemcovia môžu kontaktovať producenta, spoločnosť DIVE 2000 production, s.r.o. formou:
 

BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions