Izobarická kontradifúzia (Isobaric Counter Diffusion)

Úvod  /  Články  /  Izobarická kontradifúzia (Isobaric Counter Diffusion)

Je to reálny jav, ktorý vzniká pri dýchaní a následnej zámene inertných plynov H2/N2 pod vysokým tlakom.

Výsledkom je, že môže prísť k DCS bez zmeny okolitého tlaku.

Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré musí poznať každý, kto chce realizovať náročnejšie Trimixové ponory.

Preto sme na 3.3.2017 pripravili workshop, kde budeme hovoriť o saturácii a rozpustnosti inertných plynov, o možnostiach vzniku DCS a budeme realizovať praktické výpočty zmesí.
Maximálny počet účastníkov workshopu 5. Prihlášky na jblasko@cestyzatichom.sk

12.02.2017
BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions