Ako sme vydali Silviu

Úvod  /  Články  /  Ako sme vydali Silviu

Silvia už čosi tušila a aj sa po príchode na malebný ostrov Kepa pokúšala vyjednávať, aby sme to celé zrušili.

Lenže to už nešlo. Už sme stáli nastúpení v dvojrade, ostrovom sa niesli tóny „Čo to za veselie“ a vykročili sme k nim. Naše argumenty, že na lodi nemôžu kaziť morálku „životom na hromádke“ napokon prešli a aj Silvia aj Hugo sa nechali ustrojiť do svadobného na Balijský spôsob. Dobrovoľne predstúpili pred Milana, ktorý ako kapitán Sea Lady, bol sobášiacim a ja s Juniorom sme boli svedkovia.
Keďže nikto z prítomných nepoznal žiadne prekážky sobáša a obaja povedali áno, tak dňa 12.6.2012 na romantickej pláži ostrova Kepa uzatvorili Silvia a Hugo zväzok manželský.
Text: D.J.
Foto: Lacko Krumpál

 

20.06.2012
BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions