Potápanie - príbehy a skúsenosti

Úvod  /  Články

Požičaná planéta na Národnej konferencii o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete v SR

Pred dvadsiatimi piatimi rokmi bola na konferencii OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala 3.-14.júna 1992 v Rio de Janeiro, prijatá deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji (TUR). celý článok

08.02.2018

El Niňo Divers

Tak konečne si užijeme pravý Egypt. To je prvé čo ma napadne, pri pohľade na množstvo lodí, po priplávaní k Elphistone Reef.  celý článok

02.05.2017

Potápanie v Thajsku, časť 2

Tretí deň na lodi sa nám mení osadenstvo. Odchádza časť Nemcov a prichádzajú Dáni, vedení Malým Žakom. Prezývku sme mu dali temer okamžite, ako si otvoril ústa. Od samého začiatku ho je plná loď. Zvestoval... celý článok

21.03.2017

Klubový večer

Nikdy nie je dosť stretnutí s priateľmi a ľuďmi s ktorými sa dá porozprávať o veciach, ktoré máme v živote radi.  celý článok

05.03.2017

Požičaná planéta pre školy

Mám za sebou prvé dva dni pilotného projektu „Požičaná planéta – pre školy“ na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre. celý článok

14.02.2017

Izobarická kontradifúzia (Isobaric Counter Diffusion)

Je to reálny jav, ktorý vzniká pri dýchaní a následnej zámene inertných plynov H2/N2 pod vysokým tlakom. celý článok

12.02.2017

Potápanie v Egypte - severné safari

Hľadím na pokojnú hladinu a nechce sa mi veriť, že sa má počasie tak dramaticky zmeniť. Mazec navrhuje zaradiť na nasledujúci deň Thistlegorm. Predpoveď naozaj hovorí o tom, že o dva dni má prísť neskutočný... celý článok

04.12.2016

Ostrov zlých duchov, pre časopis Forbes

Ostrov zlých duchov, článok pre časopis Forbes. Jedna z najúžasnejších vecí na našej planéte je rôznorodosť ľudských kultúr...   celý článok

08.09.2016
<< • < 1 • 2 • 3 • 4 • ... • 16 • 17 • 18 • 19 > • >>
BaburkaModra ZonaPotapanie.bizDive 2000
© dive 2000 production s.r.o. - všetky práva vyhradené
created by era web solutions